HAPPENINGS

Spațiu de evenimente situat în apropiere de Moara Vlăsiei.

PROJECT CONTRIBUTION:

randări interior, randări exterior, animație 3D (1m 43s)

STADIU ACTUAL:

În construcție